​osmose og behandling

Osmose defineres som ”udjævningen af en saltkoncentration ved at en væske (normalt vand) passerer igennem en semipermeabel (halvt gennemtrængelig) membran”. Osmose forekommer ikke kun på glasfiber både, selv på ferrocement og træbåde kan blærer hovedsagelig opstå af samme årsag som på glasfiber både. Maling på metal både vil som regel blære p.g.a andre årsager. På en glasfiber båd er det gelcoaten, der er den permebale membran. På nogle både har vand også let ved at trænge igennem gelcoaten p.g.a fysiske defekter.

Eddikesyre og saltsyre
Begge disse syrer forekommer og kan let identificeres p.g.a den stærke lugt smat ved hjælp af indikatorpapir. I modsætning til den almindelige opfattelse er dette snarere et symptom end en årsag til osmose.

Blærer uden disse syrer er normale ved en opblomstring af osmose efter behandling. Disse syrer skulle kunne give en osmose effekt under specielle forhold i laboratoriet, men er sjælden i virkeligheden.

Det som nu er sagt kan virke selvmodsigende, men vi må huske at en semipermeabel membran er nødvendig for at en osmosisk celle skal opstå og at mange bådes gelcoat har defekter som gør dem relativt permeable.

Syrer af den styrke som her er omtalt er ikke vandelskende (hygroskopiske) og vil ikke optage vand. Syrerne opstår ved at den emulsion (sædvanligvis PVA/PVC) som bruges for at holde glasfibertrådene fra hinanden hydrolyserer, d.v.s nedbrydes af vand. Emulsionen er nødvendig i fremstillingen, idet den foruden at holde glasfibertrådene adskilt også sørger for at polyesteren til lamineringen lettere kan befugte glasfiberen. En god befugtning er afgørende for at opnå et produkt med stor mekaniske styrke. Når syrene dannes gør de lidt eller ingen skade på laminatet, dette p.g.a at polyesteren som bruges ved laminering er relativt syrebestandig. Trods dette vil glasfiberen svede og fugt vil dannes – noget som vil svække og deformere. Syrene vil også reagere med spormetaller i laminatet. Denne reaktion vil generere et tryk som vil give blærer. Spormetallerne er natrium og kalcium og mængden af spormetaller varierer efter om båden er i fersk- eller saltvand.

Erfaring viser at behandling af osmose på et tidligt stadium ikke altid lykkes lige så godt som en reparation af en alvorlig osmose. Dette kan lyde lidt mærkeligt, men er fakta.

En behandling af en ”syg” bund indebærer ofte at gelcoaten skal fjernes, samt det dårlige laminat.

Behandling


Hvilken metode? Sandblæsning har vist sig at være bedst. Til trods for at dette er en meget hård metode, har den mange fordele :


- Sandblæsning er ”selektiv” og fjerner hovedsageligt ”syg” og dårlig gelcoat og laminat.
- Frisker overfalder bliver kun lidt påvirket og den sandblæste rå overflade får en struktur der er ideel for videre behandling.
- Tomrum og luftlommer åbnes. Dette letter fjernelsen af uønskede kemiske forbindelser og forureninger.
- Dårlig, eller ikke gennemvædet glasfiber fjernes. Man kan se tynde og svage dele af laminatet.
- En forstærkning eller relaminering er at foretrække frem for at dette aldrig bliver opdaget. En sandblæst overflade er meget ujævn og har et stort overfalde areal. Dette gør det lettere at fjerne de uønskede substanser og man fremskynder tørreprocessen.

Alternative metoder er : Gelcoatpeeler, slibning og båndslibning.Peeling er som regel en høvl som stilles ind på en vis dybde. Overfalden bliver jævn og man bibeholder bundprofilen således der kun bliver lidt spartling Arbejdet er meget rent i forhold til sandblæsning. Ulemperne er at defekt materiale under det indstillede niveau bliver liggende, og den relativt dårlige overflade giver lidt eller ingen hjælp til at fjerne uønskede substanser og fugt. Overfladen er heller ikke det bedste underlag til maling. Det anbefales derfor at sandblæse svagt efter en sådan behandling. En peeler er desuden meget dyr sammenlignet med et sandblæsningsudstyr. Før fugtigheden måles i skroget er det meget vigtigt at vaske med ferskvand. Årsagen til dette er at få fjernet syrer og glykoler. Denne procedure skal foretages – hvis det er muligt - dagligt i to til tre uger. I denne periode skal alt glykol gerne have flyttet sig til overfladen og være vasket bort med ferskvand. Efter dette skal båden tørre under naturlige forhold.Derefter skal fugtniveauet kontrolleres med jævne mellemrum, og er alt som det skal være vil værdierne hurtigt synke til et lavt niveau i løbet af 2-3 uger.

Kontakt Jakob Jensens Bådeværft for nærmer oplysninger. +45 39297500

​Nedenfor kan du se 2 videoer som er optaget under arbejde med at fjerne osmose og bygge skroget op igen:

​FACEBOOK

Rens og imprægnering

​Sejl

Kalecher

Camping telt

Markiser & parasoller

Solsejl

Hvordan bestiller jeg?​

​kontakt

Jakob Jensens Bådeværft + Sails Support ApS

Østersøvej 52

2150 Nordhavn
Telefon: +45 39 29 75 00

E-mail: info@jjbv.dk

CVR/VAT - DK 17110187